Advertisement

Preventie van suïcide bij adolescenten

 • Jan Meerdinkveldboom
 • Ineke Rood
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de specifieke aspecten van suïcidaal gedrag bij jongeren belicht. Ouderlijke betrokkenheid is onontbeerlijk, zowel bij de diagnostiek als bij de interventies ten behoeve van de veiligheid en bij de vervolgbehandeling. Juridische aspecten zijn daarvoor geen belemmering.

Literatuur

 1. Hemert, A. M. van, et al. (2012). Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar
 2. Joiner, T. E. (2005). Why people die by suicide. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 3. Meerdinkveldboom, J. (2008). Suïcidaliteit bij adolescenten. In Handboek systeemtherapie (pp. 659–669). Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Jan Meerdinkveldboom
  • 1
 • Ineke Rood
  • 2
 1. 1.Driebergen-RijsenburgThe Netherlands
 2. 2.LochemThe Netherlands

Personalised recommendations