Advertisement

Suïcidaliteit en autisme

 • Bram Sizoo
Chapter

Samenvatting

Er is steeds meer belangstelling voor autisme, of beter gezegd autismespectrumstoornissen (ASS), vooral als het gaat om ASS bij volwassenen, want daar was tot twintig jaar geleden nog weinig over bekend. Er is ook nog maar weinig bekend over suïcidaliteit bij mensen met ASS. Met het besef dat ASS ook voorkomt bij volwassenen en dat het spectrum veel breder is dan tot dusver werd gedacht, is er een verschuiving in de diagnostiek gekomen. Vooral bij chronische patiënten die niet goed reageren op therapie en voor wie werd uitgegaan van diagnoses als schizofrenie, borderlinepersoonlijkheidsstoornis of bipolaire stoornis, wordt nu regelmatig na herdiagnostiek de diagnose ASS gesteld. Daarnaast wordt de diagnose ASS eerder overwogen als mensen een burn-out krijgen en nauwelijks lijken te herstellen na ogenschijnlijk goed gefunctioneerd te hebben. Soms is de diagnose ASS (nog) helemaal niet gesteld, maar is er wel sprake van suïcidaliteit. Uit de bespreking van de literatuur zal blijken dat dan de eerste presentatie van ASS juist die suïcidaliteit is. Om suïcidaliteit bij ASS beter te begrijpen is kennis over ASS noodzakelijk. In dit hoofdstuk zal daarom ruim aandacht worden besteed aan het klinisch beeld van ASS. Naast bestudering van de literatuur is de praktijk de beste leerschool. Die praktijk wordt aan de hand van twee vignetten verkend. Tot slot zullen aanbevelingen en aandachtspunten worden geformuleerd voor het omgaan met suïcidaliteit bij ASS in de klinische praktijk, vanuit meerdere perspectieven.

Literatuur

 1. APA. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Arlington: American Psychiatric Publishing.Google Scholar
 2. Balfe, M., & Tantam, D. (2010). A descriptive social and health profile of a community sample of adults and adolescents with Asperger syndrome. BMC Research Notes, 3, 300.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. Brugha, S. T., McManus, S., Bankart, J., Scott, F., Purdon, S., Smith, J., et al. (2011). Epidemiology of autism spectrum disorders in adults in the community in England. Archives of General Psychiatry, 65, 459–465.CrossRefGoogle Scholar
 4. Cassidy, S., et al. (2014). Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with Asperger’s syndrome attending a specialist diagnostic clinic: A clinical cohort study. Lancet Psychiatry, 1, 142–147.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975–990.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Engeland, H. van, & Gaag, R. J. van der (1994). McDD in childhood: A precursor of schizophrenic spectrum disorder. Schizophrenia Research, 11, 197.CrossRefGoogle Scholar
 7. Evans, B. (2013). How autism became autism: The radical transformation of a central concept of child development in Britain. History of the Human Sciences, 26(3), 3–31.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. Frith, U. (1989). A new look at language and communication in autism [Review]. The British Journal of Disorders of Communication, 24, 123–150.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Gillberg, C. (2002). A guide to Asperger syndrome. London: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 10. Hannon, G., & Taylor, E. P. (2013). Suicidal behaviour in adolescents and young adults with ASD: Findings from a systematic review. Clinical Psychology Review, 33, 1197–1204.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Idring, S., Magnusson, C., Lundberg, M., Ek, M., Rai, D., Svensson, A. C., et al. (2014). Parental age and the risk of autism spectrum disorders: Findings from a Swedish population-based cohort. International Journal of Epidemiology, 43(1), 107–115.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Kato, K., Mikami, K., Akama, F., Yamada, K., Maehara, M., Kimoto, K., et al. (2013). Clinical features of suicide attempts in adults with autism spectrum disorders. General Hospital Psychiatry, 35(1), 50–53.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Lugnegård, T., Hallerbäck, M. U., & Gillberg, C. (2011). Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. Research in Developmental Disabilities, 32, 1910–1917.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Mandell, D. S., Walrath, C. S., Manteuffel, B., Sgro, G., & Pinto-Martin, J. A. (2005). The prevalence and correlates of abuse among children with autism served in comprehensive community-based mental health settings. Child Abuse & Neglect, 29, 1359–1372.CrossRefGoogle Scholar
 15. Mayes, S. D., Gorman, A. A., Hillwig-Garcia, J., & Syed, E. (2013). Suicide ideation and attempts in children with Autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 7, 109–119.CrossRefGoogle Scholar
 16. Mikami, K., Inomata, S., Hayakawa, N., Ohnishi, Y., Enseki, Y., Ohya, A., et al. (2009). Frequency and clinical features of pervasive developmental disorder in adolescent suicide attempts. General Hospital Psychiatry, 31(2), 163–166.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autisme-spectrumstoornissen bij volwassenen (2013). Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar
 18. Pennington, B. F., & Ozonoff, S. (1996). Executive functions and developmental psychopathology [Review]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 51–87.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Perroud, N., Baud, P., et al. (2013). Temperament personality profiles in suicidal behaviour: An investigation of associated demographic, clinical and genetic factors. Journal of Affective Disorders, 146, 246–253.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Raja, M., Azzoni, A., & Frustaci, A. (2011). Autism spectrum disorders and suicidality. Clinical Practice Epidemiology Mental Health, 30, 97–1085.CrossRefGoogle Scholar
 21. Rutter, M. L. (2011). Progress in understanding autism: 2007–2010. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 395–404.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Sandin, S., Lichtenstein, P., Kuja-Halkola, R., Larsson, H., Hultman, C. M., & Reichenberg, A. (2014). The familial risk of autism. JAMA, 311(17), 1770–1777.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 23. Segers, M., & Rawana, J. (2014). What do we know about suicidality in autism spectrum disorders? A systematic review. Autism Research, 7(4), 507–521.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Sizoo, B., Brink, W. van den, Gorissen van Eenige, M., & Gaag, R. J. van der (2009). Personality characteristics of adults with autism spectrum disorders or attention deficit hyperactivity disorder with and without substance use disorders. Journal of Nervous and Mental Disease,197(6), 450–454.Google Scholar
 25. Storch, E. A., Sulkowski, M. L., Nadeau, J., et al. (2013). The phenomenology and clinical correlates of suicidal thoughts and behaviors in youth with autism spectrum disorders. Journal of Autism Developmental Disorder, 43, 2450–2459.CrossRefGoogle Scholar
 26. Takara, K., & Kondo, T. (2014). Comorbid atypical autistic traits as a potential risk factor for suicide attempts among adult depressed patients: A case-control study. Annals General Psychiatry, 13, 33.CrossRefGoogle Scholar
 27. Wakabayashi, A., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., & Tojo, Y. (2006). The Autism-spectrum Quotient (AQ) in Japan: A cross-cultural comparison. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 263–270.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Wing, L. (1981). Asperger’s syndrome: A clinical account. Psychological Medicine, 11, 115–129.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Bram Sizoo
  • 1
 1. 1.Specialistisch Centrum OntwikkelingsstoornissenDimenceDeventerThe Netherlands

Personalised recommendations