Advertisement

In de frontlinie: wat hbo-professionals kunnen doen voor suïcidale patiënten in de ambulante zorg

 • Bauke Koekkoek
 • Barbara Stringer
 • Berno van Meijel
Chapter

Samenvatting

Hbo-professionals zijn op veel plekken in de ambulante ggz werkzaam en in veel verschillende hoedanigheden. Verpleegkundigen , maatschappelijk werkenden en sociaalpedagogisch hulpverleners zijn vaak de eerst aangewezen professionals die de dagelijkse zorg aan patiënten bieden. Anders opgeleide hbo-professionals, zoals creatief en psychomotorisch therapeuten, sociaaljuridisch hulpverleners en sommige maatschappelijk werkenden, hebben vaak specifiekere therapeutische taken voor een grotere groep patiënten. Dit hoofdstuk is met name bedoeld voor die eerste groep professionals, die de dagelijkse begeleiding biedt en daarin ook te maken kan krijgen met suïcidaal gedrag van patiënten.

Literatuur

 1. Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: the scale for suicide ideation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47(2), 343–52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Cutcliffe, J. R., et al. (2006). A modified grounded theory study of how psychiatric nurses work with suicidal people. International Journal of Nursing Studies, 43, 791–802.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Hemert, A. M. V. van., Kerkhof, A. F. M., Keijer, J. D., Verweij, B., Boven, C. V., Hummelen, J. W., et al. (2012). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 4. Hermens, M., Wetten, H. van, & Sinnema, H. (2010). Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit. Trimbos-instituut.Google Scholar
 5. Shea, S. C. 1998. The chronological assessment of suicide events: A practical interviewing strategy for the elicitation of suicidal ideation. J. Clin. Psychiatry, 59(20), 58-72.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Bauke Koekkoek
  • 1
 • Barbara Stringer
  • 2
 • Berno van Meijel
  • 3
 1. 1.Hogeschool van Arnhem en NijmegenLectoraat Sociale en Methodische aspecten van Psychiatrische zorgNijmegenThe Netherlands
 2. 2.Onderzoek en Innovatie; academische werkplaats herstel en rehabilitatieGGZ inGeestAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.Afdeling Psychiatrie, Parnassia GroepHogeschool Inholland, VU medisch centrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations