Advertisement

Suïcidaliteit en verslaving

 • Cassandra Steenkist
 • Luuk Heinsman
Chapter

Samenvatting

Suïcidaliteit komt veel voor in combinatie met middelengebruik. Er is een duidelijke relatie tussen de functie en effecten van alcohol en cocaïne en suïcidaliteit. Terugvalpreventie en ketenanalyse – belangrijke interventies in de verslavingspsychiatrie – zijn evenzeer bruikbare instrumenten bij het in kaart brengen van suïcidaal gedrag. Behandeling binnen een gedwongen kader van de Wet Bopz behoort tot het arsenaal van goede interventies.

Literatuur

 1. Heeringen, C. van, & Kerkhof, A. J. F. M. (Red.) (2000). Behandelstrategieën bij suïcidaliteit. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Hemert, A. M. van, et al. (2012). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar
 3. Lamis, D. A., & Malone, P. S. (2012). Alcohol use and suicidal behaviors among adults: A synthesis and theoretical model. Suicidal Online, 3, 4–23.Google Scholar
 4. Murphy, G. E. (1992). Suicide in alcoholism. New York/Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 5. Pype, G. (2005). Suïcide en klinische persoonlijkheidsproblematiek. Vereniging voor alcohol en drugsproblemen België. Masterclass 15 December 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Cassandra Steenkist
  • 1
 • Luuk Heinsman
  • 1
 1. 1.Circuit VerslavingspsychiatrieStichting DimenceZwolleThe Netherlands

Personalised recommendations