Advertisement

Behandeling van suïcidaliteit bij persoonlijkheidsstoornissen

 • Bert van Luyn
 • Theo Ingenhoven
Chapter

Samenvatting

Suïcide en suïcidepogingen komen vaak voor bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis (PS), met name bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Er is geen enkele reden suïcidale uitingen van patiënten met een PS minder serieus te nemen, integendeel. Bij patiënten met een PS is de suïcidaliteit vaak langdurig van aard. Het begrijpen en (leren) beheersen ervan is een belangrijk doel van de behandeling van PS. Chronische suïcidaliteit kan acute vormen aannemen, waardoor andere interventies nodig zijn. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van risicofactoren bij suïcidaliteit op de korte en de lange termijn, waarbij comorbiditeit en interpersoonlijk verlies belangrijke predictoren blijken. Er worden interventies beschreven, zowel bij eigen patiënten als bij patiënten die elders in behandeling zijn.

Literatuur

 1. APA, American Psychiatric Association. (2001). Practice guidelines for the treatment of patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 158(10 Suppl), 152.Google Scholar
 2. Bateman, A. W., & Krawitz, R. (2013). Borderline personality disorder. An evidence-based guide for generalist mental health professionals. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bateman, A., & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder, mentalization based treatment. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 4. Gunderson, J. G. (2001). Borderline personality disorder, a clinical guide. Washington: American Psychiatric Publishing.Google Scholar
 5. Gunderson, J. G., & Links, P. (2014). Handbook of good psychiatric management for borderline personality disorder. Washington, DC.: American psychiatric Publishing.Google Scholar
 6. Ingenhoven, T., & Rinne, T. (2012). Farmacotherapeutische interventies. In T. Ingenhoven, A. van Reekum, B. van Luyn, & P. Luyten (Red.), Handboek borderline persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar
 7. Isometsa, E. T., Hendriksson, M. M., Heikkinen, M. E., et al. (1996). Suicide among subjects with personality disorders. American Journal of psychiatry, 153, 667–673.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Kaasenbrood, A., & van Luyn, J.B., (2011). Crisisinterventie en persoonlijkheidsstoornissen. In: Achilles, R.A., Beerthuis, R.J., van Ewijk, W.M. Handboek Spoedeisende Psychiatrie, Benecke, Amsterdam, 2e editie.Google Scholar
 9. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. (2008). Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 10. Lieb, K., Zanarini, M. C., Schmahl, C., et al. (2004). Borderline personality disorder. The Lancet, 364, 453–461.CrossRefGoogle Scholar
 11. Links, P. S., Soloff, P. H., & Schiavone, F. L. (2014). Assessing and managing suicide risk. In Oldham, J. M., Skodol, A. E., & Bender, D. S. (Eds.). Textbook of personality disorders, DSM-5 edition. Arlington: The American Psychiatric Publishing.Google Scholar
 12. Oldham, J. M. (2006). Borderline personality disorder and suicidality. American Journal of Psychiatry, 163(1), 20–26.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Schneider, B., Wetterling, T., Sargk, D., et al. (2006). Axis I disorders and personality disorders as risk factors for suicide. European Archives Psychiatry and Clinical neuroscience, 256, 17–27.CrossRefGoogle Scholar
 14. Soloff, P. H., & Chiapetta, L. (2012). Prospective predictors of suicidal behavior in borderline personality disorder at 6-year follow-up. American Journal of psychiatry, 163, 484–490.CrossRefGoogle Scholar
 15. Zaheer, J., Links, P. S., & Liu, E. (2008). Assessment and emergency management of suicidality in personality disorders. Psychiatric Clinics of North America, 31, 527–543.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Bert van Luyn
  • 1
 • Theo Ingenhoven
  • 2
 1. 1.GGNet RGCDoetinchemThe Netherlands
 2. 2.Pro PersonaCentrum voor PsychotherapieLunterenThe Netherlands

Personalised recommendations