Advertisement

Indiceren in het verpleegproces

  • Henk RosendalEmail author
  • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

Nadat is ingegaan op de nieuwe aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet, wordt een nieuw model voor het wijkverpleegkundig zorgproces gepresenteerd. Dit is een op de wijkverpleegkundige toegesneden 11-stappenmodel. Door deze stappen zorgvuldig te doorlopen kan de wijkverpleegkundige onderbouwd en transparant indiceren. Duidelijk wordt gemaakt dat indiceren alleen mogelijk is op basis van een onderbouwde en geobjectiveerde diagnosestelling. Het 11-stappenmodel ondersteunt de wijkverpleegkundige bij het systematisch en zorgvuldig doorlopen van alle relevante stappen in het verpleegproces, waarbij de dialoog met de cliënt continu centraal staat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamLeidenThe Netherlands
  2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageThe Netherlands

Personalised recommendations