Validiteit

 • Arianne Verhagen
 • Jeroen Alessie
Chapter

Samenvatting

Dit hoofdstuk behandelt alle facetten van validiteit van diagnostische tests waar een fysiotherapeut mee te maken kan krijgen wanneer hij/zij een wetenschappelijk artikel leest of in de literatuur op zoek gaat naar een goede diagnostische test om een klinisch probleem te benaderen. Verschillende vormen van validiteit worden uitgelegd en begrippen als sensitiviteit en voorspellende waarden komen aan bod. Daarnaast worden ook begrippen als de likelihood ratio, diagnostische odds ratio en ROC-curves (receiver operator curves) uitgelegd, ook al hebben die meer waarde voor het wetenschappelijk onderzoek dan voor de dagelijkse klinische praktijk.

Referenties

 1. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J & TerRiet G. (2003) Accuracy of Ottawa Ankle Rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. BMJ 2003;326:417–23.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 2. Bhandari M & Guyatt GH. (2005) How to appraise a diagnostic test. World J Surg 2005;29:561–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Cronbach LJ, Meehl PE. (1955) Construct Validity in Psychological Tests. Psychol Bull. 1955;52(4):281–302.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Cronbach LJ, Gleser GC. (1953) Assessing similarity between profiles. Psychol Bull. 1953;50(6):456–73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Davidson M. (2002) The interpretation of diagnostic tests: a primer for physiotherapists. Austr J Physiother 2002;48:227–33.CrossRefGoogle Scholar
 6. de Bie RA, de Vet HC, van den Wildenberg FA, Lenssen T & Knipschild PG. (1997) The prognosis of ankle sprains. Int J Sports Med 1997;18(4):285–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Fritz JM & Wainner RS. (2001) Examining diagnostic tests: an evidence based perspective. Phys Ther 2001;81:1546–64.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Hegedus EJ & Stern B. (2009) Beyond SpPIn and SnNOut: considerations with dichotomous tests during assessment of diagnostic accuracy. JMPT 2009:17:1:E1–E5Google Scholar
 9. Jaeschke R, Guyatt GH & Sackett DL. (1994) Users’ guide to the medical literature III. How to use an article about diagnostic test B. What are the results and will they help me in caring for my patients? JAMA 1994;271:703–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Kaikkonen A, Kannus P & Jarvinen M. (1994) A performance test protocol and scoring scale for the evaluation of ankle injuries. Am J Sports Med 1994;22(4):462–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Karlsson J & Peterson L. (1991) Evaluation of ankle joint function. The use of a scoring scale. Foot 1991;11:15–9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Arianne Verhagen
  • 1
 • Jeroen Alessie
  • 2
 1. 1.RotterdamThe Netherlands
 2. 2.Ac. Health Care/ FysiotherapyAVANS HogeschoolBredaThe Netherlands

Personalised recommendations