Advertisement

Les 8 – Vasthouden

  • P. van Burken
Chapter

Samenvatting

In dit praktijkhoofdstuk staat het thema ‘afronden en dooroefenen’ centraal. Veel patiënten rollen van het één in het ander. Aandacht geven aan de afronding van een taak zorgt voor herstel en het genieten van de geklaarde taak. Samen met de patiënt wordt doorgekomen wat hij zoal in deze training heeft geleerd. Er wordt vooruitgekeken naar blijven oefenen in de toekomst. De metafoor van de parachute wordt ingebracht om aan te geven dat de patiënt ook moet oefenen als het goed met hem gaat. Een plan wordt gemaakt om mindfulness in de toekomst vast te houden. De doelen van de patiënt worden geëvalueerd. Via motiverende gespreksvoering versterkt de patiënt zijn eigen motivatie om met mindfulness door te gaan. De onderdelen mindful bewegen hebben als thema’s: bewegingen in staan, spelen met gewicht en gewicht verplaatsen, en arm als verlengstuk van een dynamische romp.

Literatuur

  1. 1.
    Kabat-Zinn J. Working with physical pain: your pain is not you. Full catastrophe living: how to cope with stress, pain and illness using mindfulness meditation. 2nd ed. London: Piatkus; 2013.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • P. van Burken
    • 1
  1. 1.EindhovenThe Netherlands

Personalised recommendations