Advertisement

Les 7 – Zelfzorg

  • P. van Burken
Chapter

Samenvatting

In dit praktijkhoofdstuk staat het thema ‘herstellen van de balans tussen voedende en uitputtende activiteiten’ centraal. Via het herkennen van welke activiteiten de patiënt energie geven en welke uitputten wordt een begin gemaakt met het herstellen van de balans. Belangrijk daarbij is dat de patiënt dit zichzelf wil gunnen. Een patiënt die door pijn of stress moe of uitgeput is, moet ontdekken dat wachten op ‘zin hebben’ niet werkt. Het starten met plezierige activiteiten of activiteiten die hem een gevoel van controle geven is wel een goede ingang. De patiënt maakt op basis van terugvalsignalen een actieplan om hiermee om te gaan. De onderdelen mindful bewegen hebben als thema’s: met de hand strijkend bewegen en arm als verlengstuk van een dynamische romp.

Literatuur

  1. 1.
    Fredrickson BL. Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment. 2000;3: http://journals.apa.org/prevention.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • P. van Burken
    • 1
  1. 1.EindhovenThe Netherlands

Personalised recommendations