Advertisement

Les 6 – Gedachten

  • P. van Burken
Chapter

Samenvatting

In dit praktijkhoofdstuk staat het thema ‘gedachteassociaties’ centraal. De patiënt leert dat het brein razend snel van alles invult, ook rond pijn en bewegen. Bovendien leert de patiënt dat gedachten en emoties elkaar wederzijds gemakkelijk oproepen. Afglijden in een neerwaartse spiraal kan dan het gevolg zijn. Afstand nemen van gedachten door te zien voor wat ze zijn – namelijk niets meer of minder dan gedachten – kan de patiënt erg helpen. Mindfulnesstraining op lichaam en adem ondersteunt het vermogen van de patiënt om zowel meer afstand van zijn gedachten als meer afstand van zijn emoties te nemen. Met het eind van de training in zicht begint de patiënt met een lijstje te maken van signalen van terugval. De onderdelen mindful bewegen hebben als thema’s buigbeweging in ruglig en extensiebeweging in buiklig, en uitbalanceren van krachtenkoppels rond het bekken.

Literatuur

  1. 1.
    Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2013.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • P. van Burken
    • 1
  1. 1.EindhovenThe Netherlands

Personalised recommendations