Advertisement

Les 3 – Aandacht

 • P. van Burken
Chapter

Samenvatting

In dit praktijkhoofdstuk staat het thema ‘aandacht in het nu’ centraal. De patiënt leert dat hij in de doe-modus met de aandacht vaak overmatig bezig is met het verleden en de toekomst, in de hoop het ‘beter’ te krijgen. Adem en lichaam (houding en beweging) zijn altijd aanwezige ankerpunten om de aandacht terug te brengen naar het hier-en-nu. Door te schakelen van de doe-modus naar de zijn-modus wordt de geest meer helder en rustiger, het lichaam meer ontspannen en bewegingen beter gecoördineerd. Het omgaan met gespannen emoties wordt uitgelegd. De drieminuten-ademruimte wordt geïntroduceerd als snelle route van doe-modus naar zijn-modus. De gewoonte om grenzen te vermijden of te overschrijden wordt verkend. De onderdelen mindful bewegen hebben als thema’s: vanuit arm en been naar een rotatiebeweging en cervicale stabilisatie en thoracale mobilisatie.

Literatuur

 1. 1.
  Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2013.Google Scholar
 2. 2.
  Feldenkrais M. Awareness through movement. New York: Harper & Row; 1972.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • P. van Burken
  • 1
 1. 1.EindhovenThe Netherlands

Personalised recommendations