Advertisement

Les 2 – Obstakels

  • P. van Burken
Chapter

Samenvatting

In dit praktijkhoofdstuk staat het thema ‘oefenobstakels’ centraal en het ABC-model van emoties. De patiënt wordt aangeleerd mindful over zichzelf te reflecteren als een extra ingang voor zelfregulatie. Obstakels tijdens het oefenen, zoals pijn of piekeren, worden verkend. Ook de obstakels tijdens het thuis oefenen worden besproken. Via de oefening ‘logboek prettige gebeurtenissen’ wordt er een begin gemaakt met het verhelderen van het ABC-model van emoties. De patiënt begrijpt en herkent bij zichzelf dat elke ervaring een valentie heeft in de vorm van prettig, onprettig of neutraal. Bovendien herkent hij bij zichzelf de daarbij opkomende impulsen van vermijding of toenadering. De patiënt ervaart een mindfulnessoefening in zit, waarbij de aandacht naar lichaam en adem gebracht wordt. De onderdelen mindful bewegen hebben als thema’s: met behulp van beide voeten de wervelkolom bewegen en lumbale stabilisatie in combinatie met flexie-extensiemobilisatie heup.

Literatuur

  1. 1.
    Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2013.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • P. van Burken
    • 1
  1. 1.EindhovenThe Netherlands

Personalised recommendations