Advertisement

Les 1 – Automatismen

  • P. van Burken
Chapter

Samenvatting

In dit praktijkhoofdstuk staat het thema ‘automatische piloot’ centraal. Een patiënt belandt via de automatische piloot in de doe-modus en malende gedachten, die zijn herstel en welzijn belemmeren. Mindful gewaarzijn kan dit voorkomen. De patiënt leert wat het verschil is tussen de doe-modus en de zijn-modus. Mindfulness wordt gedemonstreerd aan de hand van de rozijnoefening en de bodyscan. Ook bewegen kan op de automatische piloot of juist meer mindful uitgevoerd worden. De patiënt maakt kennis met open objectief observeren. De eerste reacties van de patiënt op de oefeningen worden besproken. De patiënt krijgt de opdracht om een welomschreven dagelijkse routineactiviteit mindful uit te voeren. De onderdelen mindful bewegen hebben als thema’s: beweging door het skelet voelen gaan via duwen en trekken en lumbale stabilisatie in combinatie met flexie-extensiemobilisatie heup.

Literatuur

  1. 1.
    Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2013.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • P. van Burken
    • 1
  1. 1.EindhovenThe Netherlands

Personalised recommendations