Advertisement

Mindfulness en fysiotherapie

 • P. van Burken
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de plaats van mindfulness binnen de fysiotherapie verhelderd. Zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt – belangrijk begrippen in de fysiotherapie – vragen om een adequaat aandachtsvermogen. Daarnaast is een milde zorgzame attitude nodig, evenals een gezonde leefstijl. Afleiding van dit gezondheidsvoornemen, door zintuiglijke indrukken, emoties of gedachten ondermijnt het herstel van de patiënt. De aandachtcapaciteit kan prima binnen het fysiotherapeutische domein van houding, beweging en ademhaling getraind worden. Mindfulness-based benaderingen hebben binnen de gezondheidszorg een evidence-based plaats verworven. Deze trend zet zich ook door binnen de fysiotherapie. Het is verstandig om conform de internationale ontwikkeling aan te sluiten bij de twee meest onderzochte en toegepaste benaderingen; daardoor blijft een herkenbare structuur en inhoud behouden. Mindful bewegen moet daarbij een centrale plaats hebben. De mindfulness-based benadering kan op verschillende manieren binnen de fysiotherapie geïntegreerd worden. Het spectrum verloopt van incidentele aansporingen binnen een één-op-één setting tot intensieve chronische-pijnprogramma’s, ondersteund door eHealth.

Literatuur

 1. 1.
  Kabat-Zinn J. Full catastrophe living: how to cope with stress, pain and illness using mindfulness meditation. 2nd ed. London: Piatkus; 2013.Google Scholar
 2. 2.
  Brown KW, Ryan RM. Perils and promise in defining and measuring mindfulness: observations from experience. Clin Psychol Sci Pract. 2004;11:242–8.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Bishop SR, Lau M, Shapiro SL, Carlson L, Anderson DN. Mindfulness: a proposed operational definition. Clin Psychol Sci Pract. 2004;11:230–41.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Nilsson H, Kazemi A. Reconciling and thematizing definitions of mindfulness: the big five of mindfulness. Rev Gen Psychol. 2016;20(2):183–93.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Schmalzl L, Crane-Godreau MA, Payne P. Movement-based embodied contemplative practices: definitions and paradigms. Front Hum Neurosci. 2014;8:205.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 6. 6.
  Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2013.Google Scholar
 7. 7.
  Cavanagh K, Strauss C, Forder L, Jones F. Can mindfulness and acceptance be learnt by self-help?: a systematic review and meta-analysis of mindfulness and acceptance-based self-help interventions. Clin Psychol Rev. 2014;34:118–29.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Spijkerman MP, Pots WT, Bohlmeijer ET. Effectiveness of online mindfulness-based interventions in improving mental health: a review and meta-analysis of randomised controlled trials. Clin Psychol Rev. 2016;45:102–14.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Baer RA, Smith GT, Hopkins J, Krietemeyer J, Toney L. Using self-report assessment methods to explore facts of mindfulness. Assessment. 2006;13:27–45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Siegling AB, Petrides KV. Zeroing In on mindfulness facets: similarities, validity, and dimensionality across three independent measures. PLoS One. 2016;11(4):e0153073.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 11. 11.
  Gu J, Strauss C, Crane C, Barnhofer T, Karl A, Cavanagh K, et al. Examining the factor structure of the 39-item and 15-item versions of the five facet mindfulness questionnaire before and after mindfulness-based cognitive therapy for people with recurrent depression. Psychol Assess. 2016;28(7):791–802.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 12. 12.
  Mehling WE, Price C, Daubenmier JJ, Acree M, Bartmess E, Stewart A. The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA). PLoS One. 2012;7(11):e48230.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 13. 13.
  Bornemann B, Herbert BM, Mehling WE, Singer T. Differential changes in self-reported aspects of interoceptive awareness through 3 months of contemplative training. Front Psychol. 2015;5:1504.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 14. 14.
  Mehling WE, Daubenmier J, Price CJ, Acree M, Bartmess E, Stewart AL. Self-reported interoceptive awareness in primary care patients with past or current low back pain. J Pain Res. 2013;6:403–18.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 15. 15.
  Jong M de, Lazar SW, Hug K, Mehling WE, Holzel BK, Sack AT, et al. Effects of mindfulness-based cognitive therapy on body awareness in patients with chronic pain and comorbid depression. Front Psychol. 2016;7:967.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • P. van Burken
  • 1
 1. 1.EindhovenThe Netherlands

Personalised recommendations