Advertisement

De diabetische voet en mechanische stress

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen van mechanische stress, druk en/of wrijving op een ondergrond, besproken. Er is aandacht voor bepaalde huidcondities, die maken dat zelfs bij een normale of lichte mechanische stress de huid toch kapot kan gaan. Naast de bespreking van verschillende vormen van mechanische stress wordt eerst de huid en de rol van het plantaire vetkussen besproken. De term ‘stress’ kan ook in een andere betekenis gebruikt worden, namelijk in die zin dat door de vormveranderingen van de voet, de stijfheid van de voet en enkel in combinatie met de gevoelsstoornissen de voet ‘bedreigd’ wordt en aan grote ‘stress’ blootstaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations