Advertisement

De Charcot-voet

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

Een ernstige, maar niet vaak voorkomende complicatie van diabetische neuropathie is de Charcot-voet. Een acute, meestal niet-pijnlijke, warme en rode voet is een alarmsignaal, waarbij altijd gedacht moet worden aan deze complicatie. Zowel de actieve (warme) als inactieve (koude) Charcot-voet geeft een verhoogd risico op een ulcus. Iedere voetprofessional moet weten wat te doen op verdenking van een acute Charcot-voet, maar ook in de inactieve fase moeten de juiste acties ondernomen worden. De Richtlijn Diabetische voet 2017 heeft zelfs een aparte paragraaf gewijd aan deze aandoening, hetgeen het belang van dit hoofdstuk onderstreept.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations