Advertisement

De diabetische voet en diabetische neuropathie

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

Diabetische neuropathie speelt een cruciale rol in het ontstaan van diabetische ulcera. Hoe eerder het ontdekt wordt, hoe minder (voet)problemen zullen ontstaan. In dit hoofdstuk wordt diabetische neuropathie in het algemeen en in het bijzonder de rol van de symmetrische perifere diabetische (poly)neuropathie besproken. De essentie van het ‘niet-voelen’ – het verlies van het beschermende gevoel, ook wel oppervlakkig gevoel of protectieve sensibiliteit genoemd – komt uitgebreid aan bod, evenals de test(en) die van belang zijn voor het scoren van de Sims classificatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations