Advertisement

Diabetische ulcera

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

De meest gevreesde complicatie van de diabetische voet is het ontstaan van een ulcus of wond die niet geneest. Dit zal in ongeveer 4 % van alle gevallen leiden tot amputatie. Het is niet zo dat bij elk wondje direct gedacht moet worden aan amputatie en invaliditeit. Wel verdient elke wond(je) aan de voeten van diabetespatiënten aandacht en de juiste behandeling. In dit hoofdstuk komen de verschillende diabetische ulcera aan bod. Tevens wordt het verschil tussen een wond(je) en een ulcus uitgelegd en is er aandacht voor maatregelen om een recidief ulcus te voorkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations