Advertisement

Praten en communiceren

  • Saakje da Costa
  • Harm van den Berg

Abstract

Eigenlijk zijn we al vanaf onze geboorte in gesprek met anderen: we proberen elkaar iets duidelijk te maken of we proberen te begrijpen wat de ander bedoelt. Een baby doet dat anders dan een peuter: hij huilt als hij honger heeft, terwijl een hummel van twee naar de koekjestrommel wijst en ‘koek-koek’ zegt. Een baby is heel gevoelig voor de stemming van zijn vader of moeder en hoort aan de stem of de ander boos is. Een peuter begrijpt al wat zijn moeder bedoelt als zij zegt: ‘Mama is boos’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Saakje da Costa
  • Harm van den Berg

There are no affiliations available

Personalised recommendations