Advertisement

Tillen en dragen

  • Tineke Dirks
  • Annelies Diesfeldt

Abstract

Tillen en dragen horen bij de dagelijkse verzorging van een kind dat nog niet kan kruipen of lopen. De kinderen in dit boek beschreven, kunnen zich moeilijk verplaatsen en zullen daarom langer worden getild en gedragen dan hun leeftijdgenootjes, die zich volgens ‘de norm’ ontwikkelen. In dit hoofdstuk wordt aangegeven, waar u op moet letten bij het tillen en dragen, zodat uw rug niet onnodig zwaar wordt belast.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Tineke Dirks
  • Annelies Diesfeldt

There are no affiliations available

Personalised recommendations