Advertisement

Het motorisch gehandicapte kind

  • Tineke Dirks
  • Els Rengenhart

Abstract

Motorisch gehandicapte kinderen, zoals Mijke uit het vorige hoofdstuk, bewegen niet zoals ze dat zelf graag zouden willen. Ze hebben de bewegingen van hun hoofd, romp, armen en benen niet volledig onder controle. De soepele bewegingen die voor de meeste mensen zo vanzelfsprekend lijken, zijn voor hen niet mogelijk. Hun motorische handicap is het gevolg van een hersenbeschadiging. De oorzaak van die beschadiging is niet altijd duidelijk. De beschadiging kan ontstaan tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte; de ontwikkeling is dan al van het prille begin verstoord en zal anders verlopen. Na de geboorte, later in de ontwikkeling, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking, een hersenbloeding of een verkeersongeluk een hersenbeschadiging veroorzaken; het kind is dan wat ouder, heeft een deel van zijn ontwikkeling achter de rug en al van alles geleerd. Van de ernst van de beschadiging zal afhangen hoeveel het zich van de vroegere ervaringen nog ‘herinnert’.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Tineke Dirks
  • Els Rengenhart

There are no affiliations available

Personalised recommendations