Advertisement

Vervoer

  • Els Rengenhart
  • Janna Spiekhout

Abstract

Een kind zit een flink deel van zijn jonge leven in vervoermiddelen, zoals de auto, de wandelwagen, (achter) op de fiets en in een speelkarretje. Allemaal dingen die in beweging zijn. Wil het kind tijdens dit bewegen goed blijven zitten, dan komt het vooral op het evenwicht aan. Bij grotere snelheden en plotselinge wisseling van snelheid is het voor het kind het moeilijkst om rechtop te blijven zitten. Er is dan meer ondersteuning nodig.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Els Rengenhart
  • Janna Spiekhout

There are no affiliations available

Personalised recommendations