Advertisement

Aan- en uitkleden

  • Els Rengenhart
  • Janna Spiekhout

Abstract

Normaal gesproken zeggen we aan- en uitkleden. Het kind leert echter eerst om kleren uit te doen en pas daarna om ze weer aan te trekken. Dit laatste is ook veel moeilijker. We hebben het in dit hoofdstuk meestal alleen over aankleden, omdat dat in onze taal het meest gebruikte woord is, maar we bedoelen daarmee dus het hele proces van het kleren aan- en uittrekken. Een kind leert niet van de ene op de andere dag om zich aan te kleden. Het begint eigenlijk al met ‘leren’ in de eerste maanden na de geboorte en is pas helemaal zelfstandig rond de zevende verjaardag. Het eerste begin is het ‘meegeven’ bij het aankleden. Dit zal met 1 jaar overgaan in ‘meewerken’. Een arm wordt in de mouw en een voet wordt in de sok gestoken. Het kind kent de verschillende kledingstukken en weet dat de sok aan de voet en het hemd over het hoofd moet. Als vader en moeder bij het aankleden vertellen wat ze aan het doen zijn, leert het kind ook de namen van de kledingstukken en de lichaamsdelen kennen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Els Rengenhart
  • Janna Spiekhout

There are no affiliations available

Personalised recommendations