Advertisement

Zindelijk worden

  • Els Rengenhart
  • Janna Spiekhout

Abstract

Zindelijk worden is een belangrijke mijlpaal. Je zegt tegen een kind ‘nu ben je groot’, als het is gelukt. Maar er is tijd nodig voor het zover is. Een kind kan zindelijk worden als het de spieren waarmee blaas en darmen worden afgesloten, kan beheersen. Pas als het ongeveer 2 jaar is, krijgt het macht over deze sluitspieren. Op dat moment kan het, als zijn blaas en darmen zijn gevuld, deze afsluiten of leeg laten lopen. Dan begrijpt het kind ook wat er allemaal aan de hand is. De meeste kinderen worden zindelijk tussen hun tweede en derde verjaardag (afb. 12-1). De tijd die ze daarvoor nodig hebben, kan heel erg verschillen. Meestal gaat het heel geleidelijk en het is heel goed mogelijk dat dit proces steeds weer wordt verstoord zodra er iets in het leven van het kind is, wat al zijn aandacht opeist

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Els Rengenhart
  • Janna Spiekhout

There are no affiliations available

Personalised recommendations