Advertisement

Gebitsverzorging

  • Saakje da Costa
  • Harm van den Berg

Abstract

Een goede verzorging van het gebit is belangrijk voor ieder kind. Slecht of helemaal niet poetsen betekent tandbederf omdat de schadelijke voedselresten niet worden verwijderd. Vooral suiker is een bekende boosdoener, die snel werkt. Rottende melktandjes doen vaak pijn, ruiken onfris en staan bovendien lelijk. Tandbederf in het melkgebit kan ook doorwerken in de blijvende tanden en kiezen, wanneer die doorkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Saakje da Costa
  • Harm van den Berg

There are no affiliations available

Personalised recommendations