Advertisement

Ervaring van ouders

  • Harm van den Berg

Abstract

Een kort fragment uit een gesprek van jaren geleden is me steeds bijgebleven. Een buurvrouw was op bezoek. Ze roerde haar koffie en vroeg zonder op te kijken: ‘Zeg eens, gewoon omdat ik me er geen voorstelling van kan maken, wat betekent het nu precies om zo’n kind te hebben?’ Mijn vrouw hoefde niet lang na te denken: ‘Ja, in de praktijk komt het erop neer dat ik haar armen en benen ben’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Harm van den Berg

There are no affiliations available

Personalised recommendations