Advertisement

9 Patiëntenvoorlichting: patiëntenbegeleiding

 • M.A.J. Eijkman
 • M.P.M.A. Duyx
 • A.Ph. Visser

Samenvatting

Aan de begeleiding van patiënten kunnen diverse aspecten worden onderscheiden die alle ter sprake zijn geweest. De belangrijkste blijven het opbouwen van de relatie met de patiënt en de bewust gegeven hulp bij menings- en besluitvorming. Maar alle andere aspecten, zoals genoemd in figuur 9.1, houden daarmee nauw verband.

Verder is in dit hoofdstuk besproken dat patiënten met tandartsen problemen kunnen hebben, maar dat het omgekeerde wel degelijk ook het geval kan zijn. Veel aandacht is besteed aan de kardinale rol van angst bij tandheelkundige behandelingen. Verschillende functies zijn onderscheiden en enige theoretische achtergronden zijn besproken. Voorts is aan de orde geweest hoe men vanuit de optiek van de patiëntenvoorlichting zeer angstige patiënten kan opvangen en gefaseerd kan begeleiden. Er is benadrukt dat de behandelend tandarts mogelijkheden heeft om patiënten te leren zelf angstaanjagende situaties in de behandelkamer onder controle te krijgen.

In de paragraaf over besluitvorming is naast de ontwikkeling van het shared decision making het innovatiemodel van Havelock besproken en de relevantie daarvan voor de tandheelkundige praktijk. Besloten werd met een korte beschouwing over de problematiek van de tweede mening.

Literatuur

 1. College voor Zorgverzekeringen (cvz). Signalement mondzorg – Evaluatie beperking aanspraak tandheelkunde, publicatienummer 03/173. cvz, 2003.Google Scholar
 2. Coumou HCH. Second opinion; de keuze is aan u. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2001.Google Scholar
 3. DiMatteo MR, DiNicola DD. Achieving patient compliance, the psychology of the medical practitioner’s role. New York: Pergamon Press Inc, 1982.Google Scholar
 4. Decision making: measurement using the option instrument. Wageningen: Ponsen en Looijen, 2005.Google Scholar
 5. Doornen LJP van, Orlebeke JF. Emotie en stress. In: Orlebeke JF e.a. Compendium van de psychologie. Deel 4. Muiderberg: Coutinho, 1981.Google Scholar
 6. Edwards A, Elwyn G, eds. Evidence-based patient choice. Oxford: Oxford University Press, 2001.Google Scholar
 7. Gorter RC, Albrecht G, Hoogstraten J, Eijkman MAJ. Measuring work stress among Dutch dentists. Int Dent J 1999;49:144-52.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Gorter RC, Brake JHM te, Eijkman MAJ, Hoogstraten J. Job resources in Dutch dental practice. Int Dent J 2006;56:22-8.PubMedGoogle Scholar
 9. Havelock RG. The change agents’ guide to innovation in education. Englewood Cliffs, NJ: Education Technology Publications, 1973.Google Scholar
 10. Janis JL. Short-term counseling: guidelines based on recent research. New Haven/ Londen: Yale University Press, 1983.Google Scholar
 11. Jongh A de. Dental anxiety: a cognitive perspective. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1995.Google Scholar
 12. Jongh A de. Angst voor de tandarts. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, 2006.Google Scholar
 13. Kenardy J, McCafferty, Rosa V. Internet-delivered indicated prevention for anxiety disorders: a randomised controlled design. Behav Cognit Psychother 2003;31: 279-89.CrossRefGoogle Scholar
 14. Lange A, Ven J P van den, Schrieken B, Emmelkamp P. Interay punt nl: geografische afstand hoeft geen bezwaar te zijn voor psychologische behandeling. Maandbl Geest Volksgezondh 2001;56:507-20.Google Scholar
 15. Ledoux EA. Verwijtbaar (?) tandheelkundig handelen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.Google Scholar
 16. Maes S. Modellen voor gezondheidsvoorlichting: van angst naar cognitie. In: Visser APh, Haes WFM de, red. Angst en gvo. Utrecht: Landelijk Centrum Dienstverlening gvo, 1986.Google Scholar
 17. Rogers EM. Diffusion of innovation. New York: Free Press, 1983.Google Scholar
 18. Schofield T, Elwyn G, Edwards A, Visser A. Shared decision making. Special. Patient Educ Couns 2003;50:229-329.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. Siero S, Kok GJ, Pruyn JFA. Effecten van voorlichting over borstkanker en borstzelfonderzoek: een veldexperiment. Gezond Samen 1983;5:196-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M.A.J. Eijkman
 • M.P.M.A. Duyx
 • A.Ph. Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations