Advertisement

2 Voorlichting: begrippen en definities

 • M.A.J. Eijkman
 • M.P.M.A. Duyx
 • A.Ph. Visser

Samenvatting

In dit hoofdstuk is een korte beschouwing gewijd aan de begrippen voorlichting, Gezondheidsvoorlichting, Gezondheidsbevordering, Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding, ook wel tandheelkundige voorlichting genoemd. In de patiëntenvoorlichting zijn de elementen informatieverstrekking, bewust hulp bieden bij menings- en besluitvorming essentieel. Een werkdefinitie van tandheelkundige voorlichting is opgesteld. Als onderdeel van dit begrip is onderscheid gemaakt tussen de drie vormen van patiëntenvoorlichting, te weten: informatie, instructie en begeleiding.

Literatuur

 1. Ban AW van den. Inleiding tot de voorlichtingskunde. 7e herziene druk. Meppel/ Amsterdam: Boom, 1985.Google Scholar
 2. Damoiseaux V, Molen HT van der, Kok GJ, red. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum, 1993.Google Scholar
 3. Damoiseaux V, Visser APh, red. Patiëntenvoorlichting; een interdisciplinaire benadering. Assen: Van Gorcum, 1988.Google Scholar
 4. Gent B van, Katus J, red. Voorlichting: theorieën en terreinen. 4e herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995.Google Scholar
 5. Green LW, Kreuter MW. Health promotion planning; an educational and environmental approach. Mayfield: Mountain View, 1991.Google Scholar
 6. Koelen AM, Ban AW van den. Health education and health promotion.Wageningen: Academic Publishers, 2004.CrossRefGoogle Scholar
 7. Kok GJ. Sociaal-psychologische aspecten van voorlichting. In: Gent B van, Katus J, red. Voorlichting: theorieën en terreinen. 4e herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995.Google Scholar
 8. Rouwenhorst W. Om onze gezondheid: de rol van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (gvo). Alphen a/d Rijn: Samsom, 1981.Google Scholar
 9. Schou L, Blinkhorn AS. Oral health promotion. Oxford/New York/Tokyo: Oxford University Press, 1993.Google Scholar
 10. Visser APh. Gezondheidsvoorlichting en patiëntenvoorlichting. In: Handboek en recht in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2004.Google Scholar
 11. Woerkum CMJ van, Kuiper D. Voorlichtingskunde, een inleiding. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M.A.J. Eijkman
 • M.P.M.A. Duyx
 • A.Ph. Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations