Advertisement

Een brug tussen do twee werelden van arts en patiënt

  • J. A. M. Schouten

Abstract

Wij introduceren het begrip ‘betrokkenheid’ als uitgangspunt voor de verbetering van de arts-patiëntrelatie. Gezien het belang daarvan, gevoegd bij de eerder genoemde voordelen (verhoging effectiviteit en efficiency), die voortvloeien uit het gebruik van het patiëntgericht gespreksmodel, streven wij naar een grotere verbreiding van dit model in de artsenwereld.

Helaas zijn er factoren die het verbreiden bemoeilijken, zoals misverstanden over de functie van het gespreksmodel in het geheel van het consult en de gehechtheid aan de traditionele werkwijze. Daartegenover staat dat de middelen om deze tegenstrevende krachten te overwinnen in de laatste decennia belangrijk zijn toegenomen. Hetgeen blijkt uit het grotere aantal publicaties op dit gebied en de groei van het aanbod vaardigheidstrainingen.

Literatuurlijst

  1. Wright HJ, MacAdam DB. Clinical thinking and practice. Edinburgh, Londen, New York, Churchill Livingstone. 1979.Google Scholar
  2. Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van. Communiceren met patienten. Maarssen, Elsevier, Bunge. 1999.Google Scholar
  3. Dalen J van. Vaardig communiceren in de Gezondheidszorg. Utrecht, LEMMA. 2000.Google Scholar
  4. Mastboom M. Moet ik dat gewoon vinden? NHG. 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • J. A. M. Schouten

There are no affiliations available

Personalised recommendations