Advertisement

Emotionele aspecten van de informatieoverdracht

  • J. A. M. Schouten

Abstract

‘Slecht’ nieuws roept bij de patiënt reacties op die de aanvaarding daarvan in de weg staan. Die aanvaarding is nodig, wil de patiënt bereid zijn adviezen op te volgen en maatregelen te accepteren die zijn welzijn ten goede komen. De patiënt zou ermee gebaat zijn als de arts hulp zou bieden bij het verwerken van slecht nieuws. Die hulp komt vaak niet tot stand omdat de arts zelf moeite heeft met het hanteren van de emotionele reacties van de patiënt.

Artsen zijn terughoudend in het geven van informatie over ernstig invaliderende en - mogelijk levensbedreigende - ziekten. Patiënten willen ‘de waarheid’ horen, maar wel zó, dat zij tegelijk ‘hoop’ kunnen blijven houden.

Er worden enkele richtlijnen gegeven voor het voeren van een gesprek dat er op gericht is de patiënt bij de verwerking te helpen. Na een aantal aanbevelingen met betrekking tot de plaats en inhoud van het advies, wordt het hoofdstuk afgesloten met een schema van de structuur van het voorlichtingsgesprek.

Literatuurlijst

  1. Pratt L, Seligmann A, Reader G. Physicians’ view on the level of medical information among patients. Amer J Publ Hlth 1957; 47: 1277-83.CrossRefGoogle Scholar
  2. Groot L de, Krol LJ. De dokter kan niks vinden. Medisch Contact 1979; 34: 368-69.Google Scholar
  3. Groot L de, Krol LJ. Klachten zonder diagnose. Medisch Contact 1984; 48.Google Scholar
  4. VrolijkA. Gesprekstechniek. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum. 1991.Google Scholar
  5. Heileman EM. Het gesprek met de patiënt met kanker, Ned Tijdschr Geneeskd 1995.Google Scholar
  6. Hoorens V. ‘Het spijt me, maar… ’ een kritische kijk op adviezen voor goede ‘slechtnieuws’-gesprekken, De Psycholoog 1998; 1, 3,10.Google Scholar
  7. Ley Ph, Spelman MS. Communicating with the patient. Londen, Staples Press. 1967.Google Scholar
  8. Ley Ph. Towards better doctor patient communication. In: A.E. Bennett (ed.), Communication between doctors and patients. Londen, Oxford University Press. 1976.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • J. A. M. Schouten

There are no affiliations available

Personalised recommendations