Advertisement

Casus 9

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 321 Downloads

Abstract

Een jonge vrouw werd behandeld voor hoge bloeddruk. Zij kreeg inmiddels twee middelen maar de bloeddruk was nog te hoog. Aangezien de vrouw en haar partner ook kinderen wilden, ontstond de vraag of er verder onderzoek naar de oorzaak van de hoge bloeddruk kon worden verricht, omdat de patiënte eigenlijk niet zo gesteld was op medicatie tijdens een zwangerschap. Zij dacht dat als er een oorzaak voor de hoge bloeddruk zou worden gevonden daarmee misschien een definitieve behandeling zou kunnen plaatsvinden. In haar familie kwam geen hoge bloeddruk voor en zij was niet bekend met andere aandoeningen.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations