Advertisement

Casus 8

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 327 Downloads

Abstract

Een 36-jarige man zonder relevante medische voorgeschiedenis werd naar de SEH verwezen wegens klassieke symptomen van hyperglykemie. De laatste weken had hij last van dorst, polyurie, gewichtsverlies en wazig zien. Hij had een fors overgewicht (98 kg bij een lengte van 1,75, BMI 32 kg/m2). Lichamelijk onderzoek liet kleine geelkleurige erupties op zijn rug en bovenbenen zien. Laboratoriumonderzoek toonde een sterk verhoogde bloedsuiker (32 mmol/l). Er werd fundoscopie verricht (figuur 8.1).

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations