Advertisement

Casus 7

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 326 Downloads

Abstract

Een veertigjarige man werd verwezen door de cardioloog in verband met hypertensie. In de afgelopen drie jaar was hij twee keer behandeld voor een acuut coronair syndroom zonder dat er afwijkingen van de coronairarteriën gevonden werden. Er waren anamnestisch geen aanwijzingen voor een secundaire vorm van hypertensie. De patiënt rookte en gebruikte acht eenheden alcohol per dag. Als medicatie had hij fosinopril en verapamil. In de spreekkamer bleek de bloeddruk goed geregeld. Een ambulante meting (figuur 7.1) liet echter een ernstige hypertensie zien van 160-170/100-110 mmHg, die ongeveer drie uur na start van de registratie ontstond en gepaard ging met een tachycardie tot 130–140 per minuut. Pas de volgende ochtend was de bloeddruk weer vrijwel genormaliseerd.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations