Advertisement

Casus 7 – Antwoord

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 331 Downloads

Abstract

Deze patiënt bleek bij navraag drie uur na start van de bloeddrukregistratie drie tabletten van een onbekende dosis XTC (3,4-methyleendioxymethamfetamine, MDMA) ingenomen te hebben. MDMA of ecstasy is een partydrug en behoort tot de amfetamines. Deze stoffen kunnen een massale vrijzetting van catecholamines veroorzaken die de hypertensie en tachycardie verklaren. Een soortgelijk effect wordt ook wel gezien bij het gebruik van cocaïne, dat de opname van catecholamines remt en daardoor de effecten van het sympathische zenuwstelsel versterkt. Het gebruik van ecstasy verklaart bij deze patiënt waarschijnlijk ook de episodes van acuut coronair syndroom die hij doormaakte.

Literatuur

  1. J Clin Hypertens (Greenwich). 2000 Jan; 2(1): 37–40.Google Scholar

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations