Advertisement

Casus 4 – Antwoord

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 321 Downloads

Abstract

Veneuze trombo-embolie kent een incidentie van 2 tot 3 per 1000 personen per jaar en behoort daarmee tot de frequent voorkomende aandoeningen.

Literatuur

  1. Richtlijn diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële trombose. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. 2009.Google Scholar
  2. Middeldorp S, Hylkema A van. Does thrombophilia testing help in the clinical management of patients? Br J Haematol 2008; 143(3): 321–35.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations