Advertisement

Casus 3 – Antwoord

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 320 Downloads

Abstract

Omdat er bij deze patiënte met uitgesproken xanthomen het plasmacholesterolgehalte niet sterk verhoogd was, werd nader onderzoek ingesteld naar een andere (zeldzame) oorzaak hiervoor. Bij deze patiënte bleek het gehalte van plantesterolen zeer sterk verhoogd te zijn: sitosterol (950 mmol/l (N<16) en campesterol 378 mmol/l (N<24). Op grond van deze waarden werd de diagnose gesteld op sitosterolemie en xanthomatosis.

Literatuur

  1. Stalenhoef AFH. Images in clinical medicine Phytosterolemia and xanthomatosis. N Eng J Med 2003; 349(1): 51.CrossRefGoogle Scholar
  2. Patel SB. Plant sterols and stanols: their role in health and disease. J Clin Lipidol 2008; 2: S11-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations