Advertisement

Casus 40

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 322 Downloads

Abstract

Een 25-jarig vrouw werd verwezen naar de polikliniek interne geneeskunde wegens hypertensie. Bij lichamelijk onderzoek werden gelig verkleurde papels en streepachtige lichte verdikkingen lateraal in de hals gezien alsmede in de huidplooien van de elleboog (figuur 40.1 en 40.2).

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations