Advertisement

Casus 4

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 327 Downloads

Abstract

Op uw spreekuur verschijnt een 19- jarige vrouw. Zij maakt zich zorgen om haar been, dat sinds een bezoek aan Pinkpop een week geleden wat gezwollen en drukgevoelig is. U weet dat zij kort geleden met de pil is begonnen. Er is geen sprake van een trauma. Zij rookt niet, er is geen sprake van dyspneu of pijn bij de ademhaling. Bij lichamelijk onderzoek ziet u een gezwollen, rood verkleurd been met versterkte venentekening. De temperatuur is 38 °C.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations