Advertisement

Casus 37

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 325 Downloads

Abstract

U ziet een 34-jarige vrouw voor een pre-operatief consult vanwege een voorgenomen bentallprocedure (vervanging aortaklep en proximale aorta ascendens) vanwege aortadilatatie en aortaklepinsufficiëntie. Zij werd hiervoor verwezen door de vaatchirurg vanwege een verdikte aortawand op de CT-angiografie. Sedert twee jaar heeft zij last van recidiverende myalgieën, verspringende artralgieën en lage rugpijn. Sedert een halfjaar heeft zij progressieve dyspnoe d’effort, verminderde inspanningstolerantie, zonder angineuze klachten, orthopneu of oedeem.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations