Advertisement

Casus 34

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 323 Downloads

Abstract

Een 70-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur in verband met verkleuring en zwelling van beide enkels. Deze klacht is geleidelijk ontstaan, de zwelling neemt toe gedurende de dag. Er is geen sprake van dyspneu, orthopneu, pijn op de borst of palpitaties. Wel heeft zij een moe gevoel en krampen in beide benen. Op 60-jarige leeftijd onderging zij een totale heupoperatie beiderzijds. Verder is zij bekend met varicosis sinds haar vier zwangerschappen. Bij lichamelijk onderzoek ziet u pitting-oedeem beiderzijds, een gebied met hyperpigmentatie met daarin een wit atrofisch plekje (figuur 34.1).

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations