Advertisement

Casus 32

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 322 Downloads

Abstract

Een 33-jarige vrouw werd verwezen naar de polikliniek interne geneeskunde in verband met gewrichtsklachten en spierpijn. Met name de schouders en de knieën zijn pijnlijk en wat gezwollen. Sinds een week heeft zij thoracale pijn vastzittend aan de ademhaling. Daarnaast heeft zij puntbloedinkjes aan de benen. Koorts of koude rillingen heeft zij niet. Haar voorgeschiedenis vermeldt alleen lichtovergevoeligheid met exantheem op de aan de zon blootgestelde delen van de huid. Bij lichamelijk onderzoek zien we een nietacuut zieke vrouw met een bloeddruk van 140/80 mmHg en een pols 78/ min. Basaal over het linkerlongveld is er demping met verdwenen stemfremitus. Verder heeft zij petechiën (zie Figuur 32.1) en op sommige plekken purpera aan de benen. Bij laboratoriumonderzoek worden de volgende waarden gevonden: Hb 8,8 mmol/l; trombocyten 110 109/l; creatinine 70 μmol/l; anti-ds-DNA en ANA zijn sterk positief; ANCA negatief; hep C IgG en IgM neg. Bij röntgenonderzoek van de thorax zien we pleuravocht links. Urine: geen hematurie of proteïnurie.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations