Advertisement

Casus 31

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 335 Downloads

Abstract

Een 17-jarig meisje wordt opgenomen in verband met koortsperioden en buikpijn. Zij heeft een normale voedingstoestand. Bij opname blijkt de bloedglucose sterk verhoogd, maar er is geen ketoacidose. De patiënte wordt behandeld met insuline intraveneus en aansluitend volgens een basis/bolusschema. Opvallend is dat een jaar tevoren ook al een keer een hoge glucose is gevonden; zonder behandeling was die later weer normaal. Daarbij blijkt diabetes ook in de familie voor te komen. Een zus en haar moeder hebben ook diabetes, toevallig bij allen op hun zeventiende jaar ontdekt. Ook grootvader had diabetes. Bij verder uitvragen komt diabetes vaker voor in de familie. In figuur 31.1 ziet u een uitgewerkte stamboom, zwart zijn de personen met diabetes. De patiënte wordt aangeduid met een pijltje.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations