Advertisement

Casus 30

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 326 Downloads

Abstract

Op de polikliniek Algemeen Interne Geneeskunde werd een man van 33 jaar gezien die door de huisarts verwezen werd met de vraag of er toch sprake zou kunnen zijn van een secundaire hypertensie. De verhoogde bloeddruk was negen jaar eerder ontdekt bij een keuring. Enkele jaren geleden stelde een internist in een perifeer ziekenhuis de diagnose primaire hypertensie. Sindsdien werd hij behandeld met een ACE-remmer en een diureticum, maar de bloeddruk was nooit echt onder controle. Behalve een regelmatig optredend drukkend gevoel in het hoofd had de patiënt geen klachten. Een zus was bekend met een nierziekte en een andere zus was gedotterd wegens een fibromusculaire dysplasie van de nierarteriën. In het medische dossier van de arts-assistent stond genoteerd: "bloeddruk bij eerste bezoek 160/100 mmHg en over de thorax een systolische souffle gr 2/6 over alle ostiae. Geen souffles over arteriae femorales en vaatpulsaties aan de voeten normaal."

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations