Advertisement

Casus 27

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 325 Downloads

Abstract

Een 56-jarige vrouw komt op het spreekuur U hebt haar sinds twee jaar onder controle in verband met diabetes mellitus type 2, die met medicamenteuze behandeling goed ingesteld is. Een half jaar tevoren had ze klachten van pijn in de rechterenkel die ontstonden als ze zo’n 100 meter liep en die verdwenen met rust. Met looptraining was de loopafstand verbeterd naar 2 kilometer.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations