Advertisement

Casus 26

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 322 Downloads

Abstract

Een 65-jarige vrouw bezoekt uw spreekuur met de vraag of u haar cholesterolgehalte wilt bepalen. De patiënte was voor een huidafwijking bij de dermatoloog geweest en hij had haar geadviseerd om het cholesterolgehalte te laten controleren in verband met de afwijkingen die op figuur 26.1 zijn te zien.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations