Advertisement

Casus 23

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 322 Downloads

Abstract

U ziet een 58-jarige man in verband met algehele malaise en vermoeidheid sedert enkele maanden. Hij transpireert frequent, zonder flushes. Regelmatig meet hij een subfebriele temperatuur tot 38 °C, maar heeft nooit koude rillingen. Sinds twee weken heeft hij een duidelijk afgenomen inspanningstolerantie en enige dyspnoe d’effort. Tevens is er atypische thoracale pijn onafhankelijk van inspanning, ademhaling of beweging. Hij is ongeveer 3 kg afgevallen ondanks een normale eetlust. Bij lichamelijk onderzoek vindt u geen afwijkingen, behoudens een temperatuur van 37,7 °C. De aa. temporales pulseren beiderzijds en zijn niet pijnlijk. De bloeddruk bedraagt 146/60 mmHg en is aan beide armen gelijk. Er zijn geen lymfomen en lever en milt zijn niet vergroot. Over het hart hoort u een diastolische souffle 2/6. Het laboratoriumonderzoek toont een CRP van 158 mg/l, een Hb van 6,8 mg/l (MCV van 87 fl) en leukocyten van 9,7 * 109/l. Het LDH-gehalte is normaal en ANA- en ANCA-antistoffen zijn niet aanwezig. Drie bloedkweken waren zonder significante groei. Ten behoeve van verdere evaluatie wordt een CT-thorax/abdomen gemaakt, waarop een verdikte wand van de aorta ascendens, de aortaboog en de proximale aorta descendens is te zien. Tevens is de diameter van de aortawortel en proximale aorta ascendens toegenomen. (figuur 23.1 en 23.2).

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations