Advertisement

Casus 20

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 320 Downloads

Abstract

Een 63-jarig man, bekend met type 2 diabetes, meldt zich op het spreekuur in verband met een ‘zwarte teen’. De patiënt heeft de afwijking per toeval ontdekt en hij heeft geen klachten. Ter plaatse van de grote teen heeft hij al langer eelt, dat soms wordt weggefreesd door de pedicure. Bij inspectie ziet u een forse hoeveelheid callus, waarboven een donkere verkleuring (figuur 20.1).

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations