Advertisement

Casus 18

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 326 Downloads

Abstract

Een 34-jarige vrouw met type 1 diabetes sedert haar vijftiende jaar onttrekt zich vaak aan de behandeling. Volgens eigen zeggen gaat het met de diabetes goed: zij voelt er weinig van en is nooit in het ziekenhuis opgenomen in verband met ontregeling.Omdat de laatste controle door de oogarts alweer ruim drie jaar geleden is, stuurt u haar in voor fundusfoto’s. Het volgende beeld wordt gezien (figuur 18.1).

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations