Advertisement

Casus 16

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 320 Downloads

Abstract

Een patiënt werd naar de poli vasculaire geneeskunde verwezen omdat hij met drie middelen nog steeds een bloeddruk had van 180/100 mmHg.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations