Advertisement

Casus 15

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 328 Downloads

Abstract

Een vrouw van 23 jaar werd opgenomen met een hypertensieve crisis. Zij was altijd goed gezond geweest en was niet bekend met hypertensie. Ze had wel sinds ruim een jaar regelmatig episoden van onwelwording: misselijkheid gepaard gaand met drukkende hoofdpijn. De patiënte gebruikte geen drugs of medicatie. Analyse bij de neuroloog zes maanden geleden leidde tot de differentiaaldiagnose “variant van migraine” dan wel spanningshoofdpijn.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations